Meijerink2 Meijerink2 Copyright © 2018 by Freek Ramaker  All Rights reserved Meijerink2
 
Uit Trouwboek Heemse weten we dat op 12-01-1727 Albert Hendriks Wolbink j.m. van Aane
en Egbertje Hendrix wed. van wijlen Hendrik Hendr. op 't Heuver tot Diffelen getrouwd zijn.
De oudste twee kinderen Hendrik (1728) en Gerrit (1731) zijn ook in Diffelen geboren.

De beide meisjes Elsjen (1732) en Geesje (ca 1738) zijn geboren in Ennevelde (Anevelde)
Het gezin is kennelijk in 1732 van 't Heuver in Diffelen naar 't Meijerink in Anevelde verhuisd.

Dit wordt bevestigd door de aantekeningen dat van het echtpaar Hendrik Janssen en Hendrikje Derksen de oudste kinderen geboren zijn op 't Resevelt Jan (1730) en de jongsten vanaf Derk (1733) op 't Heuver in Diffelen. Hendrik Janssen neemt nadien ook de naam Heuver aan.
De Volkstelling 1747 Diffelen vermeld:  Heuver, Hendrik, de man en Hendrickien, de vrouw
kinders over de 10 jaren out Jan, Geertien en Derk, en Jannes, de vader

Volkstelling 1748 Ennevelde de huijsen: Meijerink de man: Albert, de vrouw: Egbertien
kinders over de 10 jaren out: Hendrik, nog Hendrik, Elsien en Gesien

De eerste Hendrik is het kind uit het huwelijk van Egbertje met Hendrik Hendriks Doeseman
de tweede Hendrik uit het huwelijk van Egbertje met Albert, ze krijgen nadien allen de naam Meijerink.
Het Meijerink ligt in Anevelde, zoals aangegeven op deze kaart uit 1832
We weten niet exact hoe lang het gezin op 't Meijerink heeft gewoond
'Onze' Hendrik Hendriks Meijerink trouwt in Hardenberg, Trouwboek Hardenberg 11 februari 1753:
Hendrik Hendriks j.m. van Annevelde en Fenne Margrieta Smits j.d. uit dese plaats
De vier oudste kinderen zijn in Hardenberg geboren, de jongste drie op het Veer in de Meene kerspel Hardenberg.

Hendrik Alberts Meijerink trouwt in Hardenberg, maar woonde al in Brucht: Trouwboek Hardenberg 27 april 1754
Hendrik Meirink j.m. en Annegje Derksen j.d. beide te Brugt
Zij gaan wonen op 't Jentink. Hun kinderen zijn in Brucht geboren.

Elsjen trouwt ook in Hardenberg: Trouwboek Hardenberg 19 juni 1757
Albert van Bijlevelt j.m. van Gramsbergen en Elsje Meirink j.d. van Annevelde
hun kinderen zijn in Hardenberg geboren.

Geesje trouwt in 1764 met weduwnaar Reinhardt Weerts in Gramsbergen, waar ook hun kinderen zijn geboren.

Onduidelijk is wie er in de jaren op 't Meijerink gewoond hebben, laten we aannemen dat Albert en/of Egbertje dat zijn geweest.

De eerstvolgende vermelding is 1775: 'Harmen Alberts woonagtig op t Meijerink te Anevelde, weduwenaar van wijlen Jannegien Reinders, zeggende voornemens te zijn om sig wederom in huwelijk te begeven met Geertien Gerritsen'
Het gaat hier om Harmen, de zoon van Albert Goris.
Trouwboek Hardenberg: 22-07-1731 Albert Goris, j.m. van Baalder, met Fennetje Jansen Pothof, j.d. van Annevelde
Volkstelling 1748 Ennevelde Pothof de man Albert de vrouw Fenne
kind > 10 jaar: Fennegien, Harmen en kind < 10 jaar: Geertien en Grietien
In 1667 trouwt Harmen:  Hermen Alberts, j.m. van Ennevelde, met Jannigjen Reijnders, j.d. van t Leeuwerikken-veld onder Coevorden [hier getrouwd den 14 junij]
In 1769: Overdracht van het eigendommelijke woonhuis staande op de keuterplaats van de havezate de Pothof te Anerveld, waarvan de grond, waarop het staat, toebehoord aan predikant R. Mazier als eigenaar van de Pothof, door Albert Pothof en zijn zoon Harmen Alberts Pothof met zijn huisvrouw Jannegien Reinders, aan Hendrik Schuldink en zijn huisvrouw Jannegien Jansen.
Het gezin is toen kennelijk verhuisd naar 't Meijerink.
Er worden drie kinderen geboren in Ennevelde en dan het vierde kind Gerrit in 1789: Hermen Alberts en Geertjen Gerrits op t Collendoorn veen. Ze blijken te wonen op 't Luggers en nemen ook die naam aan naar de ouders van Geertjen Gerrits Luggers.

In een akte van 2 maart 1791 van Willem Ueldrink, woonachtig te Ennevelde: ' zijnde hij comparant na den lichaame zwak, maar voor zo verre aan ons uitterlijk gebleek zijn verstand en oordeel volkomen magtig; en, verklaarde hij comparant in overweging genomen te hebben, de zekerheid des doods en de onzekere uure van dien, en dat hij uit dien hoofde voorgenome hadde, bij dezen te maken en op te richten, zijn testament, ofte eenige vrije en onbedwongene uitterste wille, ofte dispositie over zijne tijdelijke en natelatene goederen. Daartoe dan tredende. Zo beveeld hij comparant zijne onsterfelijke ziele in handen van zijnen Schepper, en zijn lichaam na doode ter ordentelijke begraavenisse. Ende nu komende tot de dispositie ofte makinge: Zo verklaard den testator Willem Ueldrink voornoemd, bij dezen op de allerplegtigste manier, te institueeren en te nomineeren tot zijne eenige en universeele erfgenamen, zijn stieffbroeder en zuster Marten Waterink, woonachtig op het erve Meijerink te Ennevelde, en deszelfs huisvrouw Jennegien Gerrits Uelderink, om na zijn overlijden alle zijne natelatene goederen, zo onder dezen weledelen gerigte gelegen, te erven, te genieten en te profiteren.
Wie zijn dan die erfgenamen? We vinden: 'trouwboek Heemse 6 april 1783 Marten Waterink j.m. te Bergentheim en Jennigjen Eulderink j.d. te Brucht met attestatie vertrokken'

Willem Ueldrink is ca 1743 geboren te Brucht en woont tijdens de Volkstelling 1748 bij zijn ouders: Volkstelling 1748 De Bourschap Brught Uelderink Gerrit, de man, Aaltien, de vrouw Willem en Fennegien, kinders onder de 10 jaren out
Gerrit is: Gerrit Westerman Klaaszoon uit Lutten. Hij trouwde in oktober 1743 met Aaltje Hulzebosch Hendriksdochter uit Holtheme. Gerrit was reeds weduwnaar van Fennigje Nijsink Hannesdochter, die op haar beurt weduwe van Willem Uelderink Willemszoon was.
In 1791 hebben Marten en Jennegien 3 kinderen die in Ennevelde geboren zijn. Dan wordt het 4e kind gedoopt in Heemse: 'den 26 December Aaltjen dochter van Marten Jansen en Jennigjen Gerrits op 't Schwiers te Heemse geboren op den 25th dito'.

We komen 't Meijerink weer tegen in 1795 bij de volkstelling. Marke van Aane en Ennevelde,
Buurschap Ennevelde. Meijrink, boer Hendrik Meijrink (Meijerink) zeeven 7 menschen in dit huisgezin.

In 1805 vinden we: 'Comparanten Hendrik Lubberts en echtgenote Hendrikjen Assen op 't Meijerink te Anevelde. Ze verklaren twee dagwerken hooiland, gelegen te Holtheme en in 1803 aangekocht, over te dragen aan Gerrit Kwant en echtgenote te Holtheme. Actum Heemse, den 24 december 1800 en vijff.'
Terug tellend vinden we: '02-05-1787 Zijn hier op vertoonde attestatie in den h(eiligen) huwelijken staat bevestigd Albert Jonkeren, j.m. van den Velde, en Hendrikjen Assen, j.d. van 't Anerveen.'
15 aug 1803 trouwt Hendrikje Assen met Hendrik Lubberts Schutte en bij de doop van hun zoon Lucas: 'doopboek Hardenberg 5 maart 1809 24 februari 1809 Hendrik Meijrink en Hendrikien Meijrink, Ennevelde Lukas'

In 1832 bij het opstellen van het kadaster is 't Meijerink eigendom van Hendrik Lubberts.
Uit het vorenstaande wordt duidelijk dat naast 'onze' tak Meijerink er meer gezinnen en personen de naam Meijerink hebben aangenomen, zonder dat er een familierelatie is.

Behalve de naam, is er weinig wat herinnert aan 't Meijerink
 
Volkstelling 1795 Hardenberg In de Achter-Straat: Egbert Meijerink, klompmaker Egb. Meijerink vijf 5
Willem Meijerink huw. 1819 Opmerking: bruidegom en bruid wonende te Bergentheim (Hardenberg, Ambt)

2e huw. naar Hardenberg (Stad)
Egbert Meijerink, geb. Bergentheim,
Na huw. naar Collendoorn en later naar Sibculo.

Ook 2e huw. Sibculo.
Lucas Meijerink, Bergentheim
bij geboorte kinderen soms als Brucht, dan weer Bergentheim genoemd.
Aaltje Meijerink,
opoe Baalderveld zoals wij haar noemden.
Na haar huw. eerst Hoogenweg, later Baalderveld
WYSIWYG Web Builder