Uit de akten en formele stukken is niet op te maken hoe ze elkaar hebben leren kennen. Hermpje (in de stukken ook onder de naam Hermina Schutte) was van Hardenbergh naar Hattem vertrokken en trouwt in Zwolle met een bakker die afkomstig is uit Enter - Rijssen en (mijn interpretatie) komt van het ene drukke gezin in een nog veel drukker gezin.

Hermannes en Hermina krijgen twee kinderen, een tweeling.

Egbert Albertus en Derkje, vernoemd naar de overleden partners?

In de akte wordt Hermpje ook als Willemina aangeduid.

Het was nogal een uitzoekerij, maar uiteindelijk heb ik een akte gevonden waarmee bevestigd werd dat het wel om dezelfde persoon gaat.Hermpje Schutte trouwt op 10 juli 1812 met de weduwnaar Egbert Meijerink.
Bij de bijlagen van hun huwelijk treffen we een verklaring aan van drie getuigen die bevestigen dat zij de ouders van Egbert Meijerink zeer wel gekend hebben en weten wanneer die overleden zijn en dat ze kunnen verklaren dat de grootouders van Egbert zowel van vaders al van moeders zijde eveneens zijn overleden.

De taal van het stuk is boeiend, ik heb de tekst uitgewerkt en geplaatst bij de stamboom.

Uit de bekendmaking van het voorgenomen huwelijk in de gemeente Kampen valt op te maken dat Hermpje Schutte meerderjarige dochter van Lubbert Berends, nu Schutte, en van Ebbe Berends wonende aan de Venebrugge onder hardenbergh 'thans mede aldaar woonachtig is doch onlangs nog woonachtig te Kampen was.'

Ook is er formeel stuk 'Akte van Eerbied' aan de ouders van Hermpje waarbij zij in het bijzijn van drie getuigen toestemming vraagt voor haar voorgenomen huwelijk en dat ook verkrijgt. Ook die tekst is de moeite van het bestuderen waard. Als gezegd, ze trouwen 10 juli.
Derkjen is 45 als ze sterft en haar man blijft achter met 7 kinderen in de leeftijd van amper één tot 13 jaar.
Schutte Hermpje Schutte
Op 21 maart 1813 sterft haar man Egbert, pas 45 jaar oud terwijl ze zwanger is van haar eerste kind. Op 26 mei 1813 wordt hun kind Egbertus geboren; na 2 dagen later sterft hij en blijft ze achter met een jong gezin van 6 kinderen.

Wat er is gebeurd is niet duidelijk, maar ze verdwijnt tijdelijk uit beeld.

In 1815 duikt Hermpje weer op in Hattem.
In een akte van 'ouderlijk Consent en Toestemming' vraagt en krijgt zij toestemming 'tot haar voorgenomen Huwelijk met Hermannes de Wilde Weduwnaar van wijlen Derkien Kleijbrink, Bakker woonende in de Diezerstraat in de Stad Zwolle'.
Schutte
De notaris had er kennelijk moeite mee om Hattem te plaatsen, gezien de correctie in de akte, waarbij Gelderland is ingevoegd. Ook aandoenlijk de handtekeningen van pa L Schutte en ma E Derksen.

Hermannes de Wilde en Derkien Kleijbrink hadden zeven kinderen. Het was een hele puzzel om alle gegevens boven tafel te krijgen; in de stamboom heb ik een en ander uitgewerkt.

Hermannes is op 4 januari 1826 overleden.

Hoe het verder met Hermina en haar gezin is gegaan blijft onduidelijk.

Hermina is op 12 oktober 1857 overleden, 80 jaar oud. Een mensenleven waarin zich heel veel heeft afgespeeld. Helaas zullen we nooit de 'geheimen' ervan kunnen ontraadselen, hooguit onze fantasie een beetje de vrije loop laten. Dan ontstaat er toch een verhaal, geen gemakkelijk leven, maar ... ??

Schutte Copyright © 2013 by Freek Ramaker  All Rights reserved WYSIWYG Web Builder